Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

Høringssvar​ - 2018

Den danske fondsmæglerforening har besvaret følgende høringer:​

Høringssvar

​23.03.2018

Høring af forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven og forskellige andre love

Høringssvar

​02.02.2018

Finanstilsynets vejledning til hvidvasklovens §§ 7-9

Høringssvar

​11.01.2018

Forslag til regime for investeringsselskaber

Den danske Fondsmæglerforening

Slotsholmsgade 1
1216 København K 

CVR: 21278637

 

E-mail: ​info@fondsmaeglerforeningen.dk