Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

Udvalg og arrangementer​

Fondsmæglerforeningen ønsker i videst muligt omfang at give medlemmerne mulighed for sparring og erfaringsudveksling, både ved at give medlemmerne mulighed for at deltage i relevante udvalg og ved, at foreningen afholder forskellige arrangementer.

Vores medlemmer er meget forskellige både i størrelse og med hensyn til, hvilke produkter, de handler. Det er vores erfaring, at medlemmerne trods deres forskellighed har rigtig meget ud af at deltage i vores netværk og arrangementer og dermed danne netværk, de kan udnytte i deres daglige funktioner i fondsmæglerselskaberne.​

Den danske Fondsmæglerforening

Slotsholmsgade 1
1216 København K 

CVR: 21278637

 

E-mail: ​info@fondsmaeglerforeningen.dk