Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

Aktuelle nyheder - gå til medlemslogin for at læse hele nyheden

Få rabat på events ved Insight Events - opdateret med events i 2021

Hjemmesiden er opdateret med nye events i 2021, hvor medlemmerne af Fondsmæglerforeningen kan opnå rabat ved tilmelding. Se under fanen "Rabataftale med Insight Events"​

Seneste kvartalsrapport fra Hvidvasksekretariatet

Hvidvasksekretariatet under SØIK har offentliggjort den seneste kvartalsrapport om hvidvask af udbytte fra kriminalitet på baggrund af underretninger om mistænkelige transaktioner og mistænkelig adfærd vedrørende tredje kvartal 2020. Rapporten kan tilgås i sin helhed under ​medlemslogin. Rapporten er også sendt til de høringsinteresserede og medlemmerne af foreningens Complianceudvalg. 

Særligt tilbud til medlemmer af Fondsmæglerforeningen om assistance til opdatering af politikker og forretningsgange for outsourcing

Den ​1. juli 2020 trådte den nye bekendtgørelse om outsouring for kreditinstitutter mv. i kraft, der bl.a. omfatter outsourcing i fondsmæglerselskaber. Den nye bekendtgørelse erstatter den eksisterende outsourcingbekendtgørelse og indeholder bl.a. en ny sondring mellem ”kritisk eller vigtig” outsourcing samt ”øvrig” outsourcing. 

Deloitte, der er netværkspartner i Fondsmæglerforeningen, har rettet henvendelse til foreningen med henblik på muligheden for at tilbyde et særligt tilbud til medlemmerne af foreningen vedrørende assistance med efterlevelse af de nye krav til outsourcing.

De overordnede linjer i tilbuddet fra Deloitte omfatter bl.a. følgende services som samlet pakke:

  • Review af eksisterende politik og forretningsgang
  • Udarbejdelse af ny politik og forretningsgang
  • Øvrig rådgivning

Hvis ovenstående vækker interesse kan sekretariatet kontaktes på info@fondsmaeglerforeningen.dk. ​

Ny temaside for det nye EU-reguleringsregime for fondsmæglerselskaber under medlemslogin

Fondsmæglerforeningen har nu udarbejdet en tema-side under medlemslogin, hvor medlemmerne af Fondsmæglerforeningen altid kan gå ind og finde det seneste nye om Fondsmæglerforeningens arbejde i forbindelse med den danske implementering af EU-reguleringsregimet i dansk ret. Her kan der bl.a. læses om status, igangværende arbejde fra foreningens side og igangværende høringer. Sekretariatet kan som altid kontaktes på info@fondsmaeglerforeningen.dk, hvis medlemmer ønsker at modtage nyhedsbreve om relevante høringer og opdateringer bl.a. vedrørende de nye EU-regler for fondsmæglerselskaber.​

Du kan læse mere om status for Fondsmæglerforeningens arbejde med det nye EU-reguleringsregime for fondsmæglerselskaber på temasiden under medlemslogin. 

​​

Den danske Fondsmæglerforening

Slotsholmsgade 1
1216 København K 

CVR: 21278637

 

Telefon: 33 74 61 74

E-mail: ​info@fondsmaeglerforeningen.dk