Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

Medlemskab

Bliv medlem

Et medlemsskab af Fondsmæglerforeningen giver dig:

  • Deltagelse i complianceudvalget (ca. 4 årlige møder)
  • Deltagelse i regnskabsudvalget (ca. 2 årlige møder)
  • Mulighed for indsigt i alle høringer vedr. fondsmæglerforeninger (fra f.eks. Finanstilsynet, Skat og Erhvervs- og Vækstministeriet)
  • Deltagelse i arrangementer
  • Repræsentation i Det Finansielle Råd og EU-Forum
  • Kurser
  • Et unikt netværk og sparring

Den danske Fondsmæglerforening fastsætter kontingentet for medlemsskab af fondsmæglerforeningen hvert år på generalforsamlingen.

I 2018 er kontingentet for medlemsskab af Den danske Fondsmæglerforening kr. 18.378 for fondsmæglerselskaber med op til 10 ansatte og kr. 25.525 for fondsmæglerselskaber med flere end 10 ansatte.

Hent medlemsblanket til Fondsmæglerforeningen her »

Fondsmæglerforeningen har for at styrke sin politiske gennemslagskraft indgået sekretariatsaftale med Dansk Erhverv, der er branche- og erhvervsorganisation for bl.a. rådgivnings-, service-, og handelserhvervene. Et medlemskab af Dansk Erhverv giver adgang til en lang række ydelser, herunder hotline-rådgivning primært vedrørende ansættelses-, men også erhvervsretlige forhold, HR-, ledelses- og arbejdsmiljøfaglige sparring, nyhedsbreve om ny lovgivning m.v., bredt kursusudbud inden for ovennævnte emner m.v.

Medlemmerne af Fondsmæglerforeningen skal også i henhold til vedtægternes § 4 tegne medlemskab af Dansk Erhverv, enten et basis-, full service- eller et arbejdsgivermedlemsskab. 

Se mere om fordelene ved et medlemskab af Dansk Erhverv her »

Kontingentet til Dansk Erhverv er afhængig af din virksomheds lønsum.

Bliv netværkspartner

Fondsmæglerforeningen besluttede på sin generalforsamling i april 2013 at ændre vedtægterne således at det fremover mod ansøgning og efter godkendelse af bestyrelsen er muligt at blive netværkspartner i Den Danske Fondsmæglerforening (se vedtægternes § 4, stk. 2).

Bestyrelsen ser optagelsen af netværkspartnere som en styrkelse af foreningens faglige aktiviteter og værdiskabende netværk.

Netværkspartnere vil kunne deltage i alle Fondsmæglerforeningens arrangementer men ikke have stemmeret på foreningens generalforsamling.

Netværkspartneres kontingent for 2018 er kr. 18.378.

Ønsker du eller din virksomhed optagelse som netværkspartner i Fondsmæglerforeningen, kan du hente ansøgningsblanketten her »

Den danske Fondsmæglerforening

Slotsholmsgade 1
1216 København K 

CVR: 21278637

 

Telefon: 33 74 66 66

E-mail: ​info@fondsmaeglerforeningen.dk