Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

Høringssvar​ - 2018

Den danske fondsmæglerforening har besvaret følgende høringer:​

Høringssvar
​29.10.2018

Høring vedrørende vejledning om udførelse af kundeordrer


​Høringssvar

​15.08.2018

Forslag til aktiesparekontolov i høring 

Høringssvar

​15.08.2018

Høring over lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om kapitalmarkeder, lov om betalinger og forskellige andre love

Høringssvar

​13.08.2018

Vejledning om lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven)

Høringssvar

​23.03.2018

Høring af forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven og forskellige andre love 

Høringssvar

​02.02.2018

Finanstilsynets vejledning til hvidvasklovens §§ 7-9

Høringssvar

​11.01.2018

Forslag til regime for investeringsselskaber

Den danske Fondsmæglerforening

Slotsholmsgade 1
1216 København K 

CVR: 21278637

 

Telefon: 33 74 66 66

E-mail: ​info@fondsmaeglerforeningen.dk