Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

Formål​

Marianne Settnes, General Counsel og Formand for Fondsmæglerforeningen

Marianne Settnes er General Counsel hos Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S med ansvar for jura og compliance. Marianne er advokat (L) og har en MBA.

Marianne har været hos Maj Invest siden etableringen af selskabet i 2005, og forud for det har Marianne været advokat i en årrække hos et af de større danske advokatfirmaer.

Marianne Settnes har været formand for Den Danske Fondsmæglerforening siden 2006.

Marianne repræsenterer foreningen i Finanstilsynets ESMA-forum og er medlem af Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber.

 

Claes Hvilsted, Underdirektør & Partner

Claes Hvilsted er underdirektør & Partner hos Secure Fondsmæglerselskab med ansvar for salg og rådgivning. 

Claes er uddannet hos A.P. Møller Mærsk, hvor han har arbejdet i 10 år efterfulgt af 10 år i Tyskland for Danmarks Eksportråd, som rådgiver for danske virksomheder. 

Claes har været hos Secure Fondsmæglerselskab siden primo 2013, og forud for det har Claes været salgsdirektør hos StockRate Asset Management. 

Claes har en HD i International Business fra Copenhagen Business School.​

 

Kasper Jørgensen, Head of Legal & Compliance

Kasper Jørgensen er Head of Legal & Compliance i Global Evolution Fondsmæglerselskab A/S, hvor han kom til i august 2014.

 

Kasper har tidligere været 4 år i Nordea Asset Management og før det 8 år i Saxo Bank, hvor han de sidste 3 år var Head of Legal & Compliance for Saxo Capital Markets i Singapore med ansvar for Sydøstasien.

 

Kasper er cand.merc.jur. fra Aarhus School of Business og sidder desuden i Den Danske Fondsmæglerforenings Complianceudvalg.​

 

Lita Fridolin, Compliance Officer


​Lita Fridolin er Compliance Officer hos Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S. Lita er advokat og tillige dommeruddannet.

Lita har været hos Skandia siden primo 2013, og forud for det har Lita blandt andet været kontorchef i Danske Bank-koncernen. Lita har endvidere arbejdet i Sø- og Handelsretten samt som kst. landsdommer i Østre Landsret.

Lita deltager i Fondsmæglerforeningens Complianceudvalg og er medlem af Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber.​​

Martin Dam Lind, CFO/COO

Martin Dam Lind har siden 2015 været CFO og COO i Fondsmæglerselskabet Investering & Tryghed A/S herunder med ansvar for compliance.

Martin har tidligere været 5 år i Jyske Invest som Head of Operations. Forud for det var han i hhv. Nykredit Banks treasury afdeling og i Danske Banks markets funktion.

Martin er uddannet cand.oecon fra Aarhus Universitet og sidder desuden i Fondsmæglerforeningens Regnskabs- og Complianceudvalg.​

Førstesuppleant

Mathias Trads-Ravig, Compliance Officer

Mathias Trads-Ravig er Compliance Officer hos BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S. Mathias er bankuddannet og cand.jur. fra Københavns Universitet.

Mathias har været ansat hos BankInvest siden august 2016 og har i tidligere ansættelser også beskæftiget sig med værdipapirhandel og regulering på området.

Mathias deltager også i Fondsmæglerforeningens Complianceudvalg og er medlem af Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber.

 

Andensuppleant

Gustav Lund, Legal Counsel, LL.M.

Gustav Lund er Legal Counsel hos BLS Capital Fondsmæglerselskab A/S. Gustav har været ansat hos BLS Capital siden 2018 og er bl.a. ansvarlig for compliance. Gustav har i tidligere ansættelser beskæftiget sig med finansiel regulering og kapitalmarkedsret.

Gustav er advokatuddannet, cand.jur. fra Københavns Universitet og LL.M. med speciale i børsret fra University of Exeter. Gustav sidder desuden i Fondsmæglerforeningens Complianceudvalg

 

Den danske Fondsmæglerforening

Slotsholmsgade 1
1216 København K 

CVR: 21278637

 

Telefon: 33 74 61 74

E-mail: ​info@fondsmaeglerforeningen.dk