Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

Formål​

Marianne Settnes, General Counsel og Formand for Fondsmæglerforeningen

Marianne Settnes er General Counsel hos Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S med ansvar for jura og compliance. Marianne er advokat (L) og har en MBA.

Marianne har været hos Maj Invest siden etableringen af selskabet i 2005, og forud for det har Marianne været advokat i en årrække hos et af de større danske advokatfirmaer.

Marianne Settnes har været formand for Den Danske Fondsmæglerforening siden 2006.

Marianne repræsenterer foreningen i Finanstilsynets ESMA-forum og er medlem af Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber.

 

Kasper Jørgensen, Head of Legal & Compliance

Kasper Jørgensen er Head of Legal & Compliance i Global Evolution Fondsmæglerselskab A/S, hvor han kom til i august 2014.

 

Kasper har tidligere været 4 år i Nordea Asset Management og før det 8 år i Saxo Bank, hvor han de sidste 3 år var Head of Legal & Compliance for Saxo Capital Markets i Singapore med ansvar for Sydøstasien.

 

Kasper er cand.merc.jur. fra Aarhus School of Business og sidder desuden i Den Danske Fondsmæglerforenings Complianceudvalg.​

 

Martin Dam Lind, CFO/COO

Martin Dam Lind har siden 2015 været CFO og COO i Fondsmæglerselskabet Investering & Tryghed A/S herunder med ansvar for compliance.

Martin har tidligere været 5 år i Jyske Invest som Head of Operations. Forud for det var han i hhv. Nykredit Banks treasury afdeling og i Danske Banks markets funktion.

Martin er uddannet cand.oecon fra Aarhus Universitet og sidder desuden i Fondsmæglerforeningens Regnskabs- og Complianceudvalg.​

Førstesuppleant

Mathias Trads-Ravig, Compliance Officer

Mathias Trads-Ravig er Compliance Officer hos BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S. Mathias er bankuddannet og cand.jur. fra Københavns Universitet.

Mathias har været ansat hos BankInvest siden august 2016 og har i tidligere ansættelser også beskæftiget sig med værdipapirhandel og regulering på området.

Mathias deltager også i Fondsmæglerforeningens Complianceudvalg og er medlem af Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber.

 

Andensuppleant

Gustav Lund, Legal Counsel, LL.M.

Gustav Lund er Legal Counsel hos BLS Capital Fondsmæglerselskab A/S. Gustav har været ansat hos BLS Capital siden 2018 og er bl.a. ansvarlig for compliance. Gustav har i tidligere ansættelser beskæftiget sig med finansiel regulering og kapitalmarkedsret.

Gustav er advokatuddannet, cand.jur. fra Københavns Universitet og LL.M. med speciale i børsret fra University of Exeter. Gustav sidder desuden i Fondsmæglerforeningens Complianceudvalg

 

Den danske Fondsmæglerforening

Slotsholmsgade 1
1216 København K 

CVR: 21278637

 

Telefon: 33 74 63 62

E-mail: ​info@fondsmaeglerforeningen.dk