Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

Formål​

Marianne Settnes, General Counsel og Formand for Fondsmæglerforeningen

Marianne Settnes er General Counsel hos Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S med ansvar for jura og compliance. Marianne er advokat (L) og har en MBA.

Marianne har været hos Maj Invest siden etableringen af selskabet i 2005, og forud for det har Marianne været advokat i en årrække hos et af de større danske advokatfirmaer.

Marianne Settnes har været formand for Den Danske Fondsmæglerforening siden 2006.

Marianne repræsenterer foreningen i Finanstilsynets ESMA-forum og er medlem af ankenævnet.

 

Claes Hvilsted, Underdirektør & Partner

Claes Hvilsted er underdirektør & Partner hos Secure Fondsmæglerselskab med ansvar for salg og rådgivning. 

Claes er uddannet hos A.P. Møller Mærsk, hvor han har arbejdet i 10 år efterfulgt af 10 år i Tyskland for Danmarks Eksportråd, som rådgiver for danske virksomheder. 

Claes har været hos Secure Fondsmæglerselskab siden primo 2013, og forud for det har Claes været salgsdirektør hos StockRate Asset Management. 

Claes har en HD i International Business fra Copenhagen Business School.​

 

Kasper Jørgensen, Head of Legal & Compliance

Kasper Jørgensen er Head of Legal & Compliance i Global Evolution Fondsmæglerselskab A/S, hvor han kom til i august 2014.

 

Kasper har tidligere været 4 år i Nordea Asset Management og før det 8 år i Saxo Bank, hvor han de sidste 3 år var Head of Legal & Compliance for Saxo Capital Markets i Singapore med ansvar for Sydøstasien.

 

Kasper er cand.merc.jur. fra Aarhus School of Business og sidder desuden i Den Danske Fondsmæglerforenings Complianceudvalg.​

 

Annette Larsen, Bestyrelsesmedlem


Annette arbejder som professionelt bestyrelsesmedlem i blandt andet Fundamental Fondsmæglerselskab A/S.

Senest har Annette i perioden 2008-2018 arbejdet hos Wealth Management Fondsmæglerselskab A/S som Chief Financial Officer, bestyrelsesmedlem og partner med ansvar for blandt andet Regnskab, HR, Legal, Compliance samt Back Office.

Før dette var hun en af drivkræfterne bag opstarten af Skandinaviska Enskilda Banken (SEB) i Danmark, hvor hun arbejdede i 11 år blandt andet som COO. Hun startede sin karriere i Topdanmark A/S.

Annette har mange års erfaring fra udvalgsarbejde i Finansrådet, ligesom hun tidligere har indgået i projekter i regi af Nationalbanken og Værdipapircentralen. Derudover deltager Annette i Fondsmæglerforeningens regnskabs- og complianceudvalg. Annette har læst økonomi på Copenhagen Business School.​

Lita Fridolin, Compliance Officer


​Lita Fridolin er Compliance Officer hos Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S. Lita er advokat og tillige dommeruddannet.

Lita har været hos Skandia siden primo 2013, og forud for det har Lita blandt andet været kontorchef i Danske Bank-koncernen. Lita har endvidere arbejdet i Sø- og Handelsretten samt som kst. landsdommer i Østre Landsret.

Lita deltager i Fondsmæglerforeningens complianceudvalg og er medlem af ankenævnet.​

Førstesuppleant

Susanne Kofoed, Business Controller

Susanne Kofoed er business controller hos Fondsmæglerselskabet StockRate Asset Management A/S med ansvar for regnskab og indberetning.

 

Susanne har en HD (R) fra Copenhagen Business School.

 

Susanne har været hos StockRate Asset Management A/S siden 2011, og forud for det har Susanne været revisor i 11 år på at mellemstort revisionskontor.

 

Susanne sidder desuden i Den Danske Fondsmæglerforenings regnskabsudvalg.​

 

Anden suppleant

Mathias Trads-Ravig, Compliance Officer

Mathias Trads-Ravig er Compliance Officer hos BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S. Mathias er bankuddannet og cand.jur. fra Københavns Universitet.

Mathias har været ansat hos BankInvest siden august 2016 og har i tidligere ansættelser også beskæftiget sig med værdipapirhandel og regulering på området.

Mathias deltager også i Fondsmæglerforeningens complianceudvalg og er medlem af ankenævnet.

 

Den danske Fondsmæglerforening

Slotsholmsgade 1
1216 København K 

CVR: 21278637

 

Telefon: 33 74 61 74

E-mail: ​info@fondsmaeglerforeningen.dk