Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

Interessevaretagelse​

Fondsmæglerforeningen modtager alle høringer vedrørende det finansielle område.

På grund af det store antal høringer, er det dog ikke muligt for bestyrelsen at besvare alle høringer, men i det omfang, det er muligt afgiver foreningen høringssvar.

Der er på foreningens budget afsat et beløb til ekstern rådgivning til de høringssvar, som bestyrelsen finder særligt relevante for Fondsmæglerforeningens medlemmer.

Hvis et medlem af foreningen har interesse i at modtage høringerne og eventuelt også har input til et høringssvar, er medlemmet meget velkomment til at komme på listen over høringsinteresserede i Fondsmæglerforeningen.

Høringsinteresserede modtager kopi af alle høringer og har ret til, men er naturligvis ikke forpligtede til, at kommentere høringerne.

Er du medlem, og ønsker du at modtage kopi af høringerne, bedes du sende en mail til:

info@fondsmaeglerforeningen.dk

Den danske Fondsmæglerforening

Slotsholmsgade 1
1216 København K 

CVR: 21278637

 

E-mail: ​info@fondsmaeglerforeningen.dk