Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

Høringssvar​ - 2019

Fondsmæglerforeningen har besvaret følgende høringer:​

Høringssvar

26.08.2019

Ændring af reglerne om outsourcing

Høringssvar

03.05.2019

Styresignal om begrebet "investeringsforening" i momslovens § 13, stk. 1, nr. 11, litra f

Høringssvar

02.05.2019

Supplerende bemærkninger til høringssvar af 1. maj 2019 om analyse af lønsumsafgiften

Høringssvar

01.05.2019

Analyse af lønsumsafgiften

Høringssvar

31.01.2019

Ændringer i lov om finansiel virksomhed fsva. accessorisk virksomhed

Høringssvar

​28.01.2019

Brev om nyt EU-reguleringsregime

Den danske Fondsmæglerforening

Slotsholmsgade 1
1216 København K 

CVR: 21278637

 

Telefon: 33 74 61 74

E-mail: ​info@fondsmaeglerforeningen.dk