Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

Garantifonden​

Indskydergarantifonden

Garantifonden for Indskydere og Investorer (Fonden) er en privat, selvejende institution, der er oprettet ved lov. Fonden yder inden for visse grænser dækning for kontante indskud i de dækkede institutter og for tab i forbindelse med manglende tilbagelevering af dine værdipapirer, hvis et institut, der er omfattet af Fondens dækning, går i betalingsstandsning eller går konkurs.

Fonden er delt op i tre afdelinger, pengeinstitutafdelingen, realkreditafdelingen og fondsmæglerselskabsafdelingen.

Fonden dækker kontant indskud op til EUR 100.000.

Alle fondsmæglerselskaber er omfattet af ordningen.

Den danske Fondsmæglerforening

Slotsholmsgade 1
1216 København K 

CVR: 21278637

 

Telefon: 33 74 63 72

E-mail: ​info@fondsmaeglerforeningen.dk