Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

Høringssvar​ - 2020

Fondsmæglerforeningen har besvaret følgende høringer:​​

Høringssvar

18.12.2020

Udkast til lov om fondsmæglerselskaber og investeringsservice og –aktiviteter

Høringssvar

11.09.2020

Udkast til bekendtgørelse om ledelse og styring i pengeinstitutter m.fl. 

Høringssvar

03.09.2020

Supplerende førhøringsbrev om det nye EU-reguleringsregime for fondsmæglerselskaber

Høringssvar

21.08.2020

Udkast til bekendtgørelse om lønpolitik og aflønning i pengeinstitutter, realkreditinstitutter, fondsmæglerselskaber, investeringsforvaltningsselskaber, finansielle holdingvirksomheder og investeringsforeninger.

Høringssvar

10.07.2020

Før-høringsbrev om EU-reguleringsregimet for fondsmæglerselskaber og dertilhørende bilag om fondsmæglerselskabers mulighed for accessorisk virksomhed udarbejdet af Deloitte for Fondsmæglerforeningen.

Høringssvar

09.07.2020

Udkast til revideret vejledning om lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven).

Høringssvar

19.05.2020

Supplerende høringssvar vedrørende Finanstilsynets 2. udkast til revidering af vejledning til hvidvaskloven.

Høringssvar

29.04.2020

​Udkast til bekendtgørelse om indberetning af oplysninger til brug for Finanstilsynets risikovurdering af virksomheder og personer omfattet af hvidvaskloven.

Høringssvar

20.04.2020

​Kommissionens Public consultation on the review of the MiFID II/MiFIR regulatory framework.

Høringssvar

19.03.2020

​Udkast til bekendtgørelse om outsourcing for kreditinstitutter m.v.​

Den danske Fondsmæglerforening

Slotsholmsgade 1
1216 København K 

CVR: 21278637

 

Telefon: 33 74 63 72

E-mail: ​info@fondsmaeglerforeningen.dk