Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

Medlemskab

Spørgsmål til medlemskab kan rettes til foreningens sekretariat (telefon: 33 74 63 72 eller info@fondsmaeglerforeningen.dk

Bliv medlem

Et medlemskab af Fondsmæglerforeningen giver dig:

  • Et unikt netværk og sparring

  • Deltagelse i complianceudvalget (4 årlige møder)

  • Deltagelse i regnskabsudvalget (2 årlige møder)
  • Mulighed for deltagelse i foreningens politiske arbejde (interessevaretagelse)
  • Indsigt i alle lovhøringer vedr. fondsmæglerselskaber (fra f.eks. Finanstilsynet, skattemyndighederne og Erhvervsministeriet)
  • Deltagelse i arrangementer og kurser
  • Ca. 6 årlige nyhedsbreve

Fondsmæglerforeningen fastsætter kontingentet for medlemskab af foreningen hvert år på generalforsamlingen.

I 2024 er kontingentet for medlemskab af Fondsmæglerforeningen 18.378 kr. for fondsmæglerselskaber med op til 10 ansatte og 25.525 kr. for fondsmæglerselskaber med flere end 10 ansatte (kontingentet er ikke pålagt moms). Kontingentet for 2024 er fastsat ved foreningens generalforsamlingen i april 2024. 

Hent medlemsblanket til Fondsmæglerforeningen her »

Fondsmæglerforeningen har for at styrke sin politiske gennemslagskraft indgået sekretariatsaftale med Dansk Erhverv, der er branche- og erhvervsorganisation for bl.a. rådgivnings-, service-, og handelserhvervene. Et medlemskab af Dansk Erhverv giver adgang til en lang række ydelser, herunder hotline-rådgivning primært vedrørende ansættelsesret, men også erhvervsretlige forhold, HR-, ledelses- og arbejdsmiljøfaglige sparring, nyhedsbreve om ny lovgivning m.v. og bredt kursusudbud inden for ovennævnte emner.

Medlemmerne af Fondsmæglerforeningen skal også i henhold til vedtægternes § 4 tegne medlemskab af Dansk Erhverv, enten et basis-, full service- eller et arbejdsgivermedlemsskab. 

Se mere om fordelene ved et medlemskab af Dansk Erhverv her »

Kontingentet til Dansk Erhverv er afhængig af din virksomheds lønsum.

Bliv netværkspartner

Mod ansøgning og efter godkendelse af bestyrelsen er det muligt at blive netværkspartner i Fondsmæglerforeningen (se vedtægternes § 4, stk. 2).

Bestyrelsen ser optagelsen af netværkspartnere som en styrkelse af foreningens faglige aktiviteter og værdiskabende netværk. Netværkspartnere kan deltage i alle Fondsmæglerforeningens arrangementer bortset fra generalforsamlingen og modtager høringer, nyhedsbreve m.v.

Netværkspartneres kontingent for 2024 er 18.378 kr.

Ønsker du eller din virksomhed optagelse som netværkspartner i Fondsmæglerforeningen, kan du hente ansøgningsblanketten her »

Den danske Fondsmæglerforening

Slotsholmsgade 1
1216 København K 

CVR: 21278637

 

Telefon: 33 74 63 72

E-mail: ​info@fondsmaeglerforeningen.dk