Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

Formål​

Fondsmæglerforeningen er interesseorganisation for fondsmæglerselskaber i Danmark. 

Vores medlemmer er fondsmæglerselskaber, der af Finanstilsynet har fået tilladelse til at udøve investeringsservices og -aktiviteter såsom skønsmæssig porteføljepleje, investeringsrådgivning og ordreudførelse.

Foreningen har til formål at varetage medlemmernes interesser i fælles anliggender og repræsentere Foreningens medlemmer over for regeringen, Folketing, offentlige myndigheder, Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber m.v.

Foreningen samarbejder gerne med øvrige finansielle brancheorganisationer i spørgsmål af fælles interesse.

Fondsmæglerforeningen er blandt andet repræsenteret og varetager medlemmernes interesser her:

  • Dialogmøder med Finanstilsynet
  • Finanstilsynets HvidvaskForum+
  • Finanstilsynets Uddannelsesudvalg
  • Erhvervsministeriets EU-specialudvalg for den finansielle sektor

  • Finanstilsynets ESMA-forum​

Du kan læse mere om Fondsmæglerforeningen her

Den danske Fondsmæglerforening

Slotsholmsgade 1
1216 København K 

CVR: 21278637

 

Telefon: 33 74 63 72

E-mail: ​info@fondsmaeglerforeningen.dk