Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

Høringssvar​ - 2013

Fondsmæglerforeningen har besvaret følgende høringer:​

Høring nr. 307

05.11.13

Høring - bekendtgørelse om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning​


Høring nr. 290, 291 og 292

03.06.13

Høring- bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer

Høring - bekendtgørelse om et dokument om væsentlig investorinformation om alternative investeringsfonde m. fl.

Høring - bekendtgørelse om registrering m.v. af fondsaktiver i en værdipapircentral​


Høring nr. 278

18.03.13

Høring - EU-forslag til forstærket samarbejde om beskatning af finansielle transaktioner i høring
​​

Høring nr. 275

20.02.13

Høring - EU Specialudvalgsnotat om fjerde revision af hvidvaskdirektivet​

Den danske Fondsmæglerforening

Slotsholmsgade 1
1216 København K 

CVR: 21278637

 

Telefon: 33 74 63 72

E-mail: ​info@fondsmaeglerforeningen.dk