Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

Høringssvar​ - 2012

Fondsmæglerforeningen har besvaret følgende høringer:​

​​Høring nr. 264

18.12.12

Høring - Lovforslag om lov om finansielle rådgivere


​​Høring nr. 262

​04.12.12

Høring - Udkast til styresignal om dommen i EU-domstolens sag C-44/11, Deutsche bank


Høring nr. 265

​04.12.12

Høring vedr. udkast til bekendtgørelse om afgift af lønsum m.v.


Høring nr. 225

07.09.12

Høring af forslag om ændring af aktieavancebeskatningsloven, ligningsloven, personskatteloven og forskellige andre love (Enklere beskatning af udlodninger fra investeringsforeninger og justering af fraflytterbeskatningen m.v.)


​​Høring nr. 245

20.08.12

Høring vedrørende forslag til lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, lov om erhvervsdrivende fonde, årsregnskabsloven, lov om finansiel virksomhed, lov om betalingstjenester og elektroniske penge, lov om investeringsforeninger m.v. og lov om værdihandel Høring af bekendtgørelse og vejledning vedrørende aflønning i den finansielle

sektor.
​​​

Høring nr. 231

16.05.12

Høring vedrørende bekendtgørelse om god skik for forsikringsmæglervirksomhed.

Høring nr. 254

09.01.12

Høring vedrørende bekendtgørelse om skriftlige interne regler i henhold til hvidvaskloven.​​

Den danske Fondsmæglerforening

Slotsholmsgade 1
1216 København K 

CVR: 21278637

 

Telefon: 33 74 63 72

E-mail: ​info@fondsmaeglerforeningen.dk