Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

Interessevaretagelse​

Fondsmæglerforeningen modtager alle høringer vedrørende det finansielle område og afgiver høringssvar til høringer af relevans for foreningens medlemmer. 

Hvis et medlem af foreningen har interesse i at modtage høringerne og eventuelt har input til et høringssvar, er medlemmet meget velkomment til at komme på listen over høringsinteresserede i Fondsmæglerforeningen.

Høringsinteresserede modtager kopi af alle høringer og har ret til, men er naturligvis ikke forpligtede til, at kommentere høringerne.

​Der er på foreningens budget herudover afsat et beløb til ekstern rådgivning til de høringssvar, hvor dette er relevant. 

I menuen til venstre ses høringssvar fra de seneste år. 

Er du medlem, og ønsker du at modtage kopi af høringerne, bedes du sende en mail til:

info@fondsmaeglerforeningen.dk

Den danske Fondsmæglerforening

Slotsholmsgade 1
1216 København K 

CVR: 21278637

 

Telefon: 33 74 63 72

E-mail: ​info@fondsmaeglerforeningen.dk