Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

Høringssvar​ - 2022

​​Fondsmæglerforeningen har besvaret følgende høringer:​​

Høringssvar

12.09.2022

Høring af bekendtgørelse om genopretningsplaner for pengeinstitutter, realkreditinstitutter og 

Høringssvar

​31.08.2022

Ny ledelsesbekendtgørelse for fondsmæglerselskaber

Høringssvar

18.08.2022

Udkast til forslag om lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, straffeloven og forskellige andre love 

Høringssvar

09.06.2022

Udkast til ny praksis for koncerninterne eksponeringer

Høringssvar

30.05.2022

Udkast til national strategi for forebyggelse og bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering

Høringssvar

29.03.2022

Høring over lov om restriktioner på transaktioner med kontanter og værdipapirer i danske kroner til Rusland og Belarus

Høringssvar

03.03.2022

Udkast til forslag til lovændring om samfundsbidrag fra den finansielle sektor

Den danske Fondsmæglerforening

Slotsholmsgade 1
1216 København K 

CVR: 21278637

 

Telefon: 33 74 63 72

E-mail: ​info@fondsmaeglerforeningen.dk