Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

Høringssvar​ - 2017

Fondsmæglerforeningen har besvaret følgende høringer:​

Høringssvar

​21.11.2017

Finanstilsynets vejledning til hvidvasklovens §§7-9

Høringssvar

​30.10.2017

Høring over bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om lønpolitik og aflønning i fondsmæglerselskaber m.fl. 

Høringssvar

​18.10.2017

Finanstilsynets vejledning til hvidvasklovens §§ 7-9

Høringssvar

​22.09.2017

Eftersyn af finansiel regulering

Høringssvar

​16.08.2017

Høring vedr. nye indberetningsfrister for regnskabsindberetningen 

Høringssvar

​09.08.2017

Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om kapitalmarkeder, lov om investeringsforeninger m.v. og forskellige andre love 

Høringssvar

​23.06.2017

Høring over ændring af offentliggørelsesbekendtgørelsen

Høringssvar

​23.06.2017

Høring over midtvejsevaluering af kapitalmarkedsunionen 2017

Høringssvar

​21.06.2017

Høring over ændring af vejledning om genopretningsplaner for pengeinstitutter, realkreditinstitutter og fondsmæglerselskaber I

Høringssvar

​18.05.2017

Høring over Europa-Kommissionens forslag om revision af Europa-Parlamenet og Rådets forordning vedrørende regulering af OTC-derivater, centrale modparter og centrale handelsdepoter (EMIR-forordningen)

Høringssvar

​03.05.2017

Høring over bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om afviklingsplanlægning og afviklingsberedskab

Høringssvar

​01.05.2017

Høring over bekendtgørelse om hvilke instrumenter ud over dem, der er nævnt i bilag 5 til lov om finansiel virksomhed, som pengeinstitutter og fondsmæglerselskaber må udføre aktiviteter med

Høringssvar

​26.04.2017

Høring over bekendtgørelse om de organisatoriske krav til værdipapirhandlere

Høringssvar

​21.04.2017

Høring over bekendtgørelse om hvilke fysiske og juridiske personer, der kan udøve investeringsservice og investeringsaktiviteter uden tilladelse efter lov om finansiel virksomhed (undtagelsesbekendtgørelsen)

Høringssvar

​20.04.2017

Høring over bekendtgørelse om produktgodkendelsesprocedurer

Høringssvar

​18.04.2017

Høring over bekendtgørelse om værdipapirhandlers udførelse af ordrer

Høringssvar

​18.04.2017

Høring over bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel

Høringssvar

​18.04.2017

Høring over bekendtgørelse om kompetencekrav til personer, der yder investeringsrådgivning og formidler information om visse investeringsprodukter

Høringssvar

​27.03.2017

Høring vedrørende udkast til bekendtgørelse om provisionsbetalinger

Høringssvar

​02.02.2017

EBA hearing (EBA-DP-2016-02) on new prudential regime for investment firms - The Danish Association of Asset Management and Investment Firms

Høringssvar

​16.01.2017

Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om finansielle rådgivere og forskellige andre love

Høringssvar

​03.01.2017

Høringssvar vedrørende høringer i EU-specialudvalget for den finansielle sektor

Den danske Fondsmæglerforening

Slotsholmsgade 1
1216 København K 

CVR: 21278637

 

Telefon: 33 74 63 72

E-mail: ​info@fondsmaeglerforeningen.dk