Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

Høringssvar​ - 2014

Fondsmæglerforeningen har besvaret følgende høringer:​

Høring nr. 338

31.10.14

Høring vedr. forslag til lov om restrukturering og afvikling af visse finansielle virksomheder, samt forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed m.fl.​

Høring nr. 329

29.09.14

Høring af udkast til lovforslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel m.v., lov om betalingstjenester og elektroniske penge og forskellige andre love.

Høring nr. 318

04.04.14

Høring til SKAT´s udkast til nyt styresignal om definitionen af investeringsforeninger omfattet af momsfritagelsen i momsloven § 13, srk. 1, nr. 11, litra f​​

Den danske Fondsmæglerforening

Slotsholmsgade 1
1216 København K 

CVR: 21278637

 

Telefon: 33 74 63 72

E-mail: ​info@fondsmaeglerforeningen.dk