Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

Høringssvar​ - 2019

Fondsmæglerforeningen har besvaret følgende høringer:​

Høringssvar

10.12.2019

Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lob om forvaltere af alternative investeringsforeninger m.v. og lov om investeringsforeninger m.v.

Høringssvar

02.12.2019

Finanstilsynets revision af tilsynets vejledning om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme

Høringssvar

21.11.2019

Bekendtgørelser og vejledning om indberetning af årsrapporter m.v. til Erhvervsstyrelsen

Høringssvar

13.11.2019

Høring om Kommissionens høring om Basel III

 

Høringssvar

30.10.2019

Høringssvar vedrørende ændringerne i revisionsbekendtgørelsen

Høringssvar

13.09.2019

Høring om bekendtgørelse om genopretningsplaner

Høringssvar

26.08.2019

Ændring af reglerne om outsourcing

Høringssvar

03.05.2019

Styresignal om begrebet "investeringsforening" i momslovens § 13, stk. 1, nr. 11, litra f

Høringssvar

02.05.2019

Supplerende bemærkninger til høringssvar af 1. maj 2019 om analyse af lønsumsafgiften

Høringssvar

01.05.2019

Analyse af lønsumsafgiften

Høringssvar

31.01.2019

Ændringer i lov om finansiel virksomhed fsva. accessorisk virksomhed

Høringssvar

​28.01.2019

Brev om nyt EU-reguleringsregime

Den danske Fondsmæglerforening

Slotsholmsgade 1
1216 København K 

CVR: 21278637

 

Telefon: 33 74 63 72

E-mail: ​info@fondsmaeglerforeningen.dk