Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

Høringssvar​ - 2015

Fondsmæglerforeningen har besvaret følgende høringer:​

Høringssvar

18.12.15

Forslag til ændring af lov om værdipapirhandel m.v., udkast til forslag til lov om kapitalmarkeder og udkast til forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og lov om finansielle rådgivere m.v.​

​​

Høringssvar

25.08.2015

Udkast til vejledning om genopretningsplaner
​​

​​Høringssvar

29.06.2015

Tre styresignaler i høring - ATP sagen
​​

Høring nr. 366

28.05.2015

EBA guidelines


​​Høring nr. 365

15.05.2015

Udkast til bekendtgørelse om afviklingsforanstaltninger

Høring nr. 363

15.05.2015

Udkast til bekendtgørelsen om Afviklingsformuen


​​Høring nr. 362

08.05.2015

Udkast til bekendtgørelse om afviklingsplanlægning og afviklingsberedskab (”Afviklingsbekendtgørelsen”)

​​Høring nr. 361

08.05.2015

Høring vedrørende bekendtgørelse om Garantiformuens dækning af indskydere og investorer og bekendtgørelse om Garantiformuens dækning af indskydere og investorer


​Høring nr. 360

15.03.2015

Høring af udkast til bekendtgørelse om afviklingsplanlægning og afviklingsberedskab (”Afviklingsbekendtgørelsen”)

Høring nr. 359

08.01.2015

Høring af nyt udkast til vejledning om fortolkning af § 71, stk. 1, nr. 9 og §§ 77 a-d i FIL og bekendtgørelse om lønpolitik og oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle virksomheder, finansielle holdingvirksomheder m.fl.

Høring nr. 355

05.01.2015

Høring vedrørende bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder

Den danske Fondsmæglerforening

Slotsholmsgade 1
1216 København K 

CVR: 21278637

 

Telefon: 33 74 63 72

E-mail: ​info@fondsmaeglerforeningen.dk