Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

Høringssvar​ - 2016

Fondsmæglerforeningen har besvaret følgende høringer:​

Høringssvar

​24.11.2016

Høring over udkast til revideret bekendtgørelse om en indskyder- og investorgarantiordning

Supplerende bemærkninger - høringssvar

20.10.16
​Nye Anbefalinger for aktivt Ejerskab i høring

Høringssvar

​30.09.2016

Nye Anbefalinger for aktivt Ejerskab i høring

Høringssvar

​23.09.2016

Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om investeringsforeninger m.v., lov om værdipapirhandel m.v. og forskellige andre love

Høringssvar

​24.08.2016

Forslag til lov om ændring af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven)

Høringssvar

​15.08.2016

Høring over forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om investeringsforeninger m.v., lov om værdipapirhandel m.v. og forskellige andre love

Høringssvar

​09.03.2016

Høring over forslag til revideret bekendtgørelse om den klageansvarlige og oplysninger om antal klager behandlet af den klageansvarlige samt tilhørende vejledning 

Høringssvar

​07.03.2016

Høring over vejledning om afviklingsplanlægning og afviklingsberedskab

Høringssvar

​25.02.2016

Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. og lov om finansielle rådgivere

Høringssvar

18.01.16

Forslag til lov om ændring af revisorloven m.v.

Den danske Fondsmæglerforening

Slotsholmsgade 1
1216 København K 

CVR: 21278637

 

Telefon: 33 74 63 72

E-mail: ​info@fondsmaeglerforeningen.dk