Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

Bestyrelsesuddannelse

Fondsmæglerforeningen gennemfører løbende en målrettet bestyrelsesuddannelse for fondsmæglerselskaber. Uddannelsen afholdes, når der er et tilstrækkeligt antal interesserede. Næste gang bliver formentligt i marts 2024. 

Bestyrelsesuddannelsen er et tilbud, der hjælper fondsmæglerselskaber med at leve op til Fondsmæglerlovens regler om introduktions- og efteruddannelse for bestyrelsesmedlemmer.

Som noget nyt er der også mulighed for, at mere erfarne bestyrelsesmedlemmer kan deltage om eftermiddagen, hvor der er fokus på nyere og aktuelle emner.

Du kan læse mere og tilmelde dig her Bestyrelsesuddannelse for fondsmæglerselskaber (finansudd.dk)

Den danske Fondsmæglerforening

Slotsholmsgade 1
1216 København K 

CVR: 21278637

 

Telefon: 33 74 63 72

E-mail: ​info@fondsmaeglerforeningen.dk