Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

Bestyrelsesuddannelse

Nu er der igen mulighed for at deltage på Fondsmæglerforeningens skræddersyede bestyrelsesuddannelse. I 2019 udbød foreningen i samarbejde med Finanssektorens Uddannelsescenter for første gang en bestyrelsesuddannelse målrettet fondsmæglerselskaber. Nu er vi klar til at udbyde uddannelsen igen, også denne gang i samarbejde med Finanssektorens Uddannelsescenter.

Vi har sammensat et stærkt team af undervisere, der alle er vant til at arbejde op imod bestyrelser og som har indgående kendskab til fondsmæglerområdet. Deltagerne vil blandt andre møde:

Sean Hove, underdirektør for investorbeskyttelse i Finanstilsynet blandt andet med ansvar for fondsmæglerselskaberne. Sean vil undervise i Finanstilsynets rolle og fokusområder. 

Lars Dalgaard Agersted, statsautoriseret revisor, senior manager, Deloitte. Lars har arbejdet med den finansielle sektor i en årrække og har indgående kendskab til økonomi og kapitalkrav fondsmæglerselskaber. Lars underviser blandt andet I kapital, likviditet, revision og regnskab.

Camilla Søborg, senioradvokat, Kromann Reumert. Camilla sætter deltagerne ind i bestyrelsens rolle, opgaver og ansvar samt de overordnede regulatoriske rammer for fondsmæglerselskaber og bestyrelsesarbejdet. Formålet med undervisningen er blandt andet at gøre deltagerne i stand til at forholde sig til direktionens oplæg, stille relevante spørgsmål og forholde sig til svarerne. Camilla har arbejdet med investeringsområdet og fondsmæglerselskaber flere forskellige sammenhænge, blandt andet som kontorchef i Finanstilsynet, chefjurist hos C Worldwide Asset Management og nu som rådgiver hos Kromann Reumert.

Mikkel Holm Sørensen, adfærdsstrateg og partner i KL./7, en del af Implement Group. Beslutninger er produktet af bestyrelsens arbejde – men hvordan sikrer bestyrelsen, at beslutninger træffes af de rigtige grunde og ikke påvirkes (for meget) af subjektive, ubevidste påvirkninger? Med adfærdsøkonomi som afsæt, bevidstgør Mikkel deltagerne om, hvad der ofte kan føre til dårlige og forkerte beslutninger – og det modsatte. Mikkel og hans team hjælper virksomheder og organisationer til at designe relevant adfærdspåvirkning ud fra forskningsbaseret viden om psykologi og motivation – gjort vedkommende og praksisnært.

Rasmus Berntsen og Carina Ohm, partnere EY. Rasmus og Carina arbejder begge med bæredygtighed som en vej til at styrke virksomhedens indtjening – de kender både den regulatoriske og den strategiske vinkel og vil inspirere og overskueliggøre den bæredygtige agenda for deltagerne 

Uddannelsen er målrettet såvel nye som erfarne bestyrelsesmedlemmer. Fokus er på bestyrelsens perspektiv og er praksisnær, så du som deltager umiddelbart kan overføre læringen til eget bestyrelsesarbejde med konkrete eksempler på politikker og med vægt på 'best practice'.

Begge kursusdage afholdes hos Dansk Erhverv i København den 17. og 22. november. Prisen for deltagelse er 15.000 kr. for medlemmer af Fondsmæglerforeningen.

Du kan læse mere og tilmelde dig via følgende link

Den danske Fondsmæglerforening

Slotsholmsgade 1
1216 København K 

CVR: 21278637

 

Telefon: 33 74 63 62

E-mail: ​info@fondsmaeglerforeningen.dk