Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

Værdi gennem netværk​

Foreningen ønsker i videst muligt omfang at give medlemmerne mulighed for sparring og erfaringsudveksling, både ved at give medlemmerne mulighed for at deltage i relevante udvalg og ved, at foreningen afholder forskellige arrangementer.

Vores medlemmer er meget forskellige både i størrelse og med hensyn til, hvilke produkter de handler. Det er vores erfaring, at medlemmerne, trods deres forskellighed, får rigtig meget ud af at deltage i vores netværk og arrangementer. Dermed har de mulighed for at danne netværk, de kan udnytte i deres daglige funktioner i fondsmæglerselskaberne.

Der er p.t. følgende udvalg i foreningen:

Er du medlem af foreningen, og ønsker du eller andre fra din virksomhed at deltage i et af udvalgene, er du meget velkommen til at sende en mail til info@fondsmaeglerforeningen.dk

Den danske Fondsmæglerforening

Slotsholmsgade 1
1216 København K 

CVR: 21278637

 

Telefon: 33 74 63 72

E-mail: ​info@fondsmaeglerforeningen.dk