Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

Complianceudvalget

Complianceudvalget er Fondsmæglerforeningens lovgivningsfaglige organ.

I udvalget udveksler medlemmerne erfaringer om lovgivningsmæssige forhold og compliance, ligesom udvalget er med til at drøfte og formulere foreningens holdninger. Der er også mulighed for at få faglige oplæg om relevante emner.

Medlemmerne er selv med til at beslutte, hvilke emner der skal på agendaen. På de seneste møder har der været en del fokus på krav til fondsmæglerselskaber om bæredygtighed, ledelsesbekendtgørelse for fondsmæglerselskaber, hvidvask, wash trades m.v.

På mødernes orienteres typisk også om relevante emner fra de fora, som Fondsmæglerforeningen deltager i fx Finanstilsynets ESMA-forum, HvidvaskForum+, dialogmøder med Finanstilsynet m.v.

Complianceudvalget holder typisk 4 årlige møder.

Medlemmer og netværkspartnere har mulighed for at deltage i udvalgsmøderne. Hvis du er interesseret i at høre med om udvalget eller at deltage, kan du skrive til info@fondsmaglerforeningen.dk.

Den danske Fondsmæglerforening

Slotsholmsgade 1
1216 København K 

CVR: 21278637

 

Telefon: 33 74 63 72

E-mail: ​info@fondsmaeglerforeningen.dk