Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

Regnskabsudvalget

Regnskabsudvalget er Fondsmæglerforeningens regnskabsfaglige organ.

I udvalget udveksler medlemmerne erfaringer om regnskabsmæssige forhold, ligesom udvalget drøfter og formulerer holdninger til forhold af betydning for foreningens medlemmer på det regnskabsmæssige område. Der er også mulighed for at få faglige oplæg om relevante temaer.

Medlemmerne er selv med til at beslutte, hvilke emner der skal på agendaen. På de seneste møder har der været en del fokus på ESG, herunder krav til rapportering.

Udvalget holder typisk 2 årlige møder.

Medlemmer og netværkspartnere har mulighed for at deltage i udvalgsmøderne. Hvis du er interesseret i at høre med om udvalget eller at deltage, kan du skrive til info@fondsmaglerforeningen.dk.

Den danske Fondsmæglerforening

Slotsholmsgade 1
1216 København K 

CVR: 21278637

 

Telefon: 33 74 63 72

E-mail: ​info@fondsmaeglerforeningen.dk