Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

EU specialudvalget​

Fondsmæglerforeningen deltager i videst muligt omfang i alle møder, der afholdes af Finanstilsynets EU Specialudvalg.

I det omfang, foreningen modtager præsentationer eller andet materiale til udvalgsmøderne, vil præsentationerne blive lagt på hjemmesiden.​

Plancher fra Finanstilsynets EU forum den 6. december:

EMIR - Den videre proces

Securities Law Legislation

Den danske Fondsmæglerforening

Slotsholmsgade 1
1216 København K 

CVR: 21278637

 

Telefon: 33 74 63 72

E-mail: ​info@fondsmaeglerforeningen.dk